การเตรียมพาเลท

วิธีตรวจสอบความแข็งแรงและความมั่นคงของพาเลท

พาเลทที่สมบูรณ์แบบนั้นไม่ใช่เรื่องความมั่นคงและการปกป้องเท่านั้น หากทำได้อย่างถูกต้องจะช่วยหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มได้ เนื่องจากเราคิดค่าบริการตามน้ำหนักและปริมาตรของพัสดุ อะไรก็ตามที่ใช้พื้นที่เพิ่มหรือทำให้เราไม่สามารถวางพาเลทของคุณซ้อนได้อาจจะทำให้มีค่าบริการเพิ่มเติม

คำแนะนำสำหรับการใช้พาเลทอย่างสมบูรณ์แบบ

1. วางพัสดุซ้อนกัน

การวางซ้อนกันจะทำให้มีความแข็งแรงมากที่สุด หากพัสดุเป็นของแข็ง คุณสามารถวางซ้อน ‘ในรูปแบบการก่ออิฐ’ เพื่อเพิ่มความมั่นคง

2. ห้ามวางพัสดุยื่นออกมา

สินค้าควรจะมีขนาดพอดีกับพาเลทโดยไม่มีส่วนใดยื่นออกมาเกินขอบ ถึงแม้ว่าเราจะยอมรับให้มีส่วนที่ยื่นออกนอกพาเลทได้ แต่จะเป็นการดีหากสินค้ามีขนาดพอดีกับพาเลทเนื่องจากช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหาย  

3. พยายามวางให้ได้ระนาบ

พื้นผิวด้านบนที่ได้ระนาบจะมีความแข็งแรง กะทัดรัด วางซ้อนกันได้ พาเลทที่ไม่สามารถวางซ้อนได้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

4. รัดหรือห่อพัสดุ

รัดหรือห่อพัสดุให้เข้าที่บนพาเลทด้วยสายรัดและ/หรือวัสดุห่อ การห่อควรรวมถึงพาเลทด้วย

5. ติดป้ายฉลากให้ชัดเจน

พาเลทจะถูกวางซ้อนกันสำหรับการขนส่ง จึงจำเป็นต้องติดป้ายฉลากไว้ด้านข้าง ไม่ใช่ด้านบน

 

 ตัวอย่างพาเลทที่สมบูรณ์แบบ

DSC_0660_1
รูปภาพจากโกดังสินค้า Siamsmile cargo & logis


 บทความจาก
http://www.tnt.com

การจัดเตรียมกล่อง

การหลีกเลี่ยงความเสียหายและความล่าช้า

การให้รายละเอียดที่น้อยเกินไปเมื่อคุณห่อพัสดุอาจจะทำให้เกิดความเสียหายหรือความล่าช้าได้ ต่อไปนี้คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อช่วยให้แน่ใจว่าพัสดุทุกกล่องจะส่งถึงที่หมายในสภาพสมบูรณ์และตรงเวลา

DSC_163811.jpg

คำแนะนำเพื่อให้ได้กล่องที่แข็งแรงกว่า

1. การเลือกคุณภาพของกล่อง

กล่องที่ใช้แล้วจะสูญเสียความแข็งแรง ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่องที่คุณใช้มีความแข็งแรงและสภาพดี

2. หลีกเลี่ยงไม่ให้มีพื้นที่ว่าง

การใช้วัสดุบุรองมากเกินไปจะลดความแข็งแรงในการวางซ้อนลง หลีกเลี่ยงการใช้กล่องที่มีขนาดใหญ่กว่าพัสดุมากเกินไป เนื่องจากมีความเสี่ยงที่กล่องจะเสียรูปทรงจากการถูกกดทับ

3. กล่องที่มีน้ำหนักมาก

เราสามารถรับกล่องที่มีน้ำหนักได้มากถึง 70 กก. โดยไม่ต้องใช้พาเลท แต่โปรดติดป้ายฉลาก “พัสดุน้ำหนักมาก” บนกล่องที่มีน้ำหนักมากกว่า 23 กก.

4. การปิดผนึกรูปตัวเอช H

ปิดผนึกรูปตัวเอช (H) ด้วยเทปกาวอย่างเหมาะสมทั้งด้านบนและด้านล่างของกล่อง และใช้สายรัดสำหรับกล่องที่มีน้ำหนักมาก

5. ติดป้ายฉลากให้ชัดเจน

นำป้ายฉลากเก่าออก ติดป้ายฉลากใหม่ไว้ที่ด้านบนของกล่อง เพื่อให้บาร์โค้ดราบเรียบสม่ำเสมอ (ไม่พับงอบริเวณขอบกล่อง)

 


 บทความจาก
http://www.tnt.com